Product Owner

Man in pak

De één noemt het een Business Analyst, de ander een Product Champion, een Informatie Analyst, een Product Manager, een Solutions Manager of bijvoorbeeld een Architect. Gemeenschappelijk is echter dat de rol helpt om slagvaardig een vertaalslag te maken van de (business)behoeftes naar zinvolle IT oplossingen die passen binnen de bedrijfsvisie en de gestelde bedrijfsmiddelen.

Het is dan ook een belangrijke rol die veelal aanvangt met visievorming, het achterhalen van de behoeftes, beperkingen en het toetsen van de haalbaarheid. Ik noem het een linchpin¹ die met kennis van zaken van de business én IT helpt om zo optimaal mogelijk waarde toe te voegen.

De Product Owner is geheel toegewijd aan het projectteam en heeft de nodige tijd, bevoegdheden én soft-skills om adequaat beslissingen te kunnen nemen en weet deze goed over te brengen binnen het projectteam en aan de project betrokkenen.

Mede door de Agile (Scrum) projectaanpak, die inmiddels in een rap tempo als de nieuwe standaard voor productinnovatie is erkend, zie ik meer en meer dat de rol als Product Owner wordt betiteld.

In scaled Agile omgevingen wordt de rol veelal opgedeeld in twee rollen. Namelijk in een Product Owner én een Product Manager rol. Hieronder een voorbeeld hoe de verantwoordelijkheden dan worden verdeeld:

tabel POvsPM

De Product Manager werkt dan veelal samen met meerdere Product Owners die de visie en de product roadmap features in samenwerking met de (DevOps) teams implementeren.

Wilt u meer weten over  hoe u slagvaardig behoeftes omzet in oplossingen?
Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak. Contacteer ons >

logo transforming

¹ Wist u dat ons logo een abstracte linchpin voorstelt?! Het witte vlak (de Neve IT consulting) verbindt namelijk het rode (business) en het blauwe (IT) vlak.