Tegenvallende resultaten zijn gelukkig geen garantie voor de toekomst.

Agile principes winnen aan vertrouwen

Teveel IT afdelingen in traditioneel georganiseerde organisaties worstelen met het terugwinnen van het vertrouwen van haar gebruikers (de business). Een veel voorkomende oorzaak: tegenvallende projectresultaten. Door middel van de ‘phases of disillisionment’  beschrijf ik waarom de resultaten meestal tegenvallen en speel ik een mogelijke oplossing toe.

phases of disillusionment

Fase 1 Unbridled Enthusiasm.

Vrijwel ieder project begint met een fase van uitzinnig enthousiasme. Tijdens deze fase inventariseert een specialist de wensen en eisen (requirements) van de business. Deze worden in detail gedocumenteerd en door de business gevalideerd en goedgekeurd. Het resultaat is vaak een gedetailleerd en veel belovend ‘marketing’ verhaal met functionele en niet-functionele requirements voor het nieuwe product.

Fase 2 Sense of Security.

Tijdens deze fase wordt het product ontwikkeld op basis van het goedgekeurde document. Dat begint meestal heel soepel, na een aantal maanden is het vrijwel af. Plannen voor de lancering worden gemaakt en de business wordt uitgenodigd voor een uitgebreide controle.

Fase 3 Rude Awaking.

De organisatie ontwaakt onrustig uit de vorige fase want er worden teveel mankementen gevonden! De requirements blijken toch niet de juiste te zijn nu de resultaten goed zichtbaar zijn. Door nieuwe inzichten en marktwerking in de afgelopen maanden dient er nog het nodige werk verzet te worden. Het wordt duidelijk dat de geplande lancering niet haalbaar is en het onderlinge vertrouwen komt flink onder druk te staan.

Fase 4 Resetting Expectations.

Gelukkig weten de betrokkenen zich meestal snel te herstellen door flinke investering in extra tijd, middelen en een drastische beperking van productfeatures. Het vertrouwen herstelt enigszins maar de initiële beloftes zijn niet nagekomen en het inmiddels veel duurdere product biedt slechts beperkte features.

Fase 5 Persistent Mistrust.

Het gevolg is een fase van wantrouwen. De samenwerking wordt getypeerd door bewuste afstand, oppervlakkige communicatie en het consequent overvragen van behoeftes want men krijgt toch altijd minder dan afgesproken.

Gelukkig gaat het niet altijd zo maar teveel lezers herkennen de situaties maar al te goed!

Organisaties die de Agile principes toepassen voorkomen bovenstaande situaties. Requirements worden bijvoorbeeld niet in detail gespecificeerd op de momenten dat men het minste weet van het te realiseren product. De betrokkenen worden actief gestimuleerd om te ervaren én te leren van nieuwe inzichten. Ze zijn georganiseerd in zelfsturende multidisciplinaire teams die via korte iteraties het product ontwikkelen.

Agile principes houden niet op bij de IT afdeling. Een breed gedragen adoptie van de principes geeft de beste resultaten. Het is essentieel dat het management een Agile transformatie volledig ondersteund. W.E. Deming heeft dat goed verwoord in één van zijn quotes (zie hieronder).

system determine quality

Wilt u meer weten over Agile?

Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Contacteer ons >

¹ Bronnen en inspiratie:

Agile Software Requirements by D. Leffingwell (Phases of disillusionment). Vertrouwen werkt door P. Voortman. LEAN Start up by E. Ries. Agile Product Management with Scrum by R. Pichler. Essentialism by G. McKeown. De Product Owner door B. de Neve,  Scrum Introductie Workshop door S. de Vries en B. de Neve en De IT Solution Manager door B. de Neve