Certificeringen

Product management is at the heart of almost every business. From building the right products, getting them off the shelf, exploring new markets, and ensuring financial choices maximize business value, product and solution managers play a critical role in optimizing business outcomes. Disruptive technologies, fast-moving competitors, and increasingly complex supplier networks create new challenges to successfully managing the product lifecycle¹.

De Neve IT consulting is gecertificeerd in het SAFe raamwerk maar ook in andere relevante management methodes zodat wij u goed kunnen adviseren over en helpen bij het invoeren van methodes en/of projectuitvoering op basis van best practices vanuit deze methodes.

Onze management certificeringen:

SCR20146-Seals-Final-CSM

SCR20146-Seals-Final-CSPO

pspoi

Scrum verandert het project management binnen de industrie, organisaties en zelfs in het alledaagse leven. Door Scrum toe te passen wordt u flexibel (agile) en kunt u goed inspringen op veranderingen die u tegemoet komen. Het geeft ook focus, verbeterd de samenwerking en communicatie zodat u de juiste dingen doet op het juiste moment.

Een certified Scrum master (CSM) helpt u en het team om Scrum op een juiste manier toe te passen.

De Scrum master coacht en faciliteert het Scrum team zodat zij optimaal in staat zijn om het gewenste product (of de dienst) te leveren voor de Product Owner en de overige stakeholders. Tevens is hij verantwoordelijk om belemmeringen weg te nemen zodat het team niet teveel oponthoud ondervindt en spoedig weer optimaal kan leveren.

De certified Scrum Product Owner (CSPO / PSPO) is verantwoordelijk voor het succes van het product (of de dienst) en voor het optimaliseren van de kosten en baten. Hij bepaalt welk product/dienst gerealiseerd wordt en waar de prioriteiten liggen. De Product Owner draagt de visie uit en geeft richting. Een goed functionerende Product Owner is essentieel voor het succes van het project.

Op tactisch niveau plant hij de release, onderhoudt de Product Backlog (product/dienst features en prioriteiten) en ondersteund hij het team.

De Neve IT consulting levert haar diensten veelal op het snijvlak van ICT en business. Wij zijn mede daarom zowel CSM, CSPO en PSPO I vakbekwaam gecertificeerd.

APICS

APICS biedt certificeringen die wereldwijd erkend zijn als de standaard voor professionele excellentie in operationele bedrijfsvoering en logistieke ketenintegratie (supply chain management).

LEAN|AGILE, six-sigma, TPS, KANBAN, JIT zijn bijvoorbeeld onderwerpen die ruim aanbod komen.

De Neve IT consulting is APICS certified. APICS ervaren wij als een zeer goede basis en aanvulling op de opkomende Agile/Scrum projectmanagement methodieken.

PMP_Business_Card_Logo

De PMI standaarden geven richting en kaders voor project-, programma- en portfoliomanagement. De standaarden zijn wereldwijd breed geaccepteerd en helpen u en uw zakenrelaties om professionele excellentie te bereiken.

Onderwerpen van certificering zijn onder andere: organisatie culturen, stakeholder management, budgetteringen, communicatie management, risico management, management van omvangrijke project teams, inkoopbeheer, kwaliteitsbeheer, planning en control etcetera...

togaf9-certified_web

TOGAF® - De Enterprise Architecture standaard die wordt gebruikt in werelds toonaangevende organisaties.

Het TOGAF raamwerk helpt organisaties om effectief in te spelen op bedrijfskritische vraagstukken door bijvoorbeeld een gemeenschappelijke taal/referentiekader te bieden en door het voorkomen van het insluiten van leveranciers specifieke oplossingen (vendor lock-in) door open standaarden te stimuleren.

De Neve IT consulting ontwerp, selecteert en begeleidt de implementatie van ICT oplossingen voor bedrijfskritische toepassingen. TOGAF biedt een goed referentiekader voor het ontwerp en implementatie van enterprise architecturen (of onderdelen daarvan). De Neve IT consulting is volledig TOGAF® gecertificeerd.

Naast TOGAF hebben wij ook kennis van onder andere het Novius B&IP versie 2014, het DYA (PSA) en het Zachman model. 

Door kennis van en ervaring met de bekende modellen en methodieken kunnen wij de aanpak goed afstemmen op uw organisatie en wensen.

PRINCE2-Logo-RGB

PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2®) is een methode voor projectmanagement. De methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project.

Anders dan PMI PMBOK is PRINCE2 beter bekend in Europa. PMBOK daarentegen wordt eerder toegepast buiten Europa. 

Internationale organisaties gebruiken de erkende methodes zoals PMI PMBOK, PRINCE2 en PPS vaak als basis voor een eigen raamwerk zodat het optimaal aansluit op de bedrijfscultuur en -strategie. Voorbeelden daarvan zijn PDF (Shell), STAP (Schiphol) en bijvoorbeeld CVP (BP).

De Neve IT consulting is volledig PRINCE2 én PMI PMBOK gecertificeerd en heeft ervaring met afgeleide raamwerken zoals STAP, PPS (IKEA) en CVP.

Daarnaast hebben wij ruime ervaring met projectmanagement tools zoals Microsoft Projects, SERVICE-NOW, Frontwork (Attask), Merlin en met (MS office) templates vanuit de diverse methodieken.

 

ITIL-Logo-RGB

Information Technology Infrastructure Library (ITIL®), is een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is een goed gedocumenteerde verzameling van "de beste praktijkoplossingen" en concepten.

Het resultaat van procesimplementatie met behulp van ITIL is vergelijkbaar met de ISO 9000-regulering in de niet-ICT-branche, waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt.

Door ITIL goed toe te passen (en aan te laten sluiten op uw organisatiecultuur) kunt u professionele excellentie realiseren in het vervullen van uw diensten.

ITIL oplossingen en concepten worden inmiddels meer en meer toegepast op niet ICT-organisaties. Er zijn immers veel raakvlakken en service management tooling (software) springt hier dan ook goed op in.

De Neve IT consulting is ITIL v3 foundation gecertificeerd en heeft toegang tot het volledige ITIL v3 referentiekader. Ook hebben wij ervaring met de meest gangbare (IT)SM tools zoals TOPDESK, SERVICE-NOW, BMC REMEDY, DELL KACE en PEREGRINE/HP.

 

safe-agilist

 

SAFe is een raamwerk voor (software) productontwikkeling op grote schaal. Het raamwerk is gebaseerd op LEAN / AGILE principes. Het maximaliseert economische resultaten door onder andere het voorkomen van overbodig werk (waste), vertragingen of miscommunicatie.

Agile Product / Solution Management (APM) is een essentieel onderdeel van SAFe.

The SAFe Agilist certification program is for executives, managers and Agile change agents responsible for leading a Lean|Agile change initiative in a large software enterprise. It validates their knowledge in applying the Scaled Agile Framework, lean, and product development flow principles in an enterprise context so they can lead the adoption of the Scaled Agile Framework¹.

De Neve IT consulting is SAFe SA en APM gecertificeerd aanvullend op onze APICS en Scrum certificeringen. Wij erkennen het belang van goed lopende organisaties. Zeker in economisch zware tijden en omgevingen waarin men het verschil wilt maken!

Vragen over ons, onze diensten of beschikbaarheid?
contacteer ons >

 

Bron: SAFe https://www.scaledagileframework.com.