Contact details


Vragen rond ons, onze diensten of beschikbaarheid? Neem contact op met de Neve IT consulting.

Bellen is het snelste +31655821258, maar mailen kan natuurlijk ook info@deneveIT.nl. Of neem contact op via het formulier hiernaast.

Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 18.00 uur. Laat zonodig een bericht achter. We nemen altijd binnen enkele werkdagen contact op.

Postadres

De Neve IT consulting
Bertus Meijerstraat 8
3059TR Rotterdam, NL

Handelsregister, BTW en bankgegevens

Rotterdam KvK-nummer 60161477
TAX no/BTW-nummer NL001622587B43
IBAN/Bank account/rekening NL68 INGB 0006 4122 42
BIC/SWIFT INGBNL2A

Contact formulier


  Your name/Uw naam *

  Your email/Uw email *

  Subject/Onderwerp

  Your message/Uw bericht

  *) Mandatory field/Verplicht veld

  Algemene Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden Dienstverlening De Neve IT consulting (20140402-01-v2-BdN)

  Disclaimer

  De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

  Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan De Neve IT consulting niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Neve IT consulting aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

  Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van De Neve IT consulting.