Ben jij wel meer dan 5% efficiënt?

Je zal niet de eerste zijn die er pijnlijk achter komt dat jouw team maar 12 dagen effectief waarde leverde in 226 dagen doorlooptijd. Ofwel 5% effectief.

Het implementeren van DevOps kan de efficiency drastisch verbeteren.

DevOps staat voor Development & Operations. Het is een denk- en werkwijze met (technische) hulpmiddelen voor en door agile IT teams. DevOps heeft als doel om de interactie in het waarde creatieproces drastisch te verbeteren.

Het realiseren van een zogenaamde Continuous Delivery Pipeline (CDP) is daarin een essentieel instrument.

De CDP omvat de werkstroom, activiteiten en automatisering die nodig zijn om een nieuw stuk functionaliteit (waarde) op te leveren. Van ideevorming tot en met de vrijgave van ervan aan de eindgebruikers (klanten).

Met een goed werkende CDP kan het team met zeer hoge frequentie, grip en kwaliteit vrijwel continue waarde toevoegen. DevOps teams typeren zich hoofdzakelijk door:

  • gedecentraliseerd en collectief eigenaarschap;
  • klantgerichtheid;
  • wendbaarheid en snelheid;
  • kwalitatieve en ‘desirable’ producten;
  • elke dag betere prestaties/ elke dag weer iets beter!

Vanuit een economisch gezichtspunt helpt DevOps om vertragingskosten (Cost of Delay) fors te dempen, hetgeen de marktpositie van het team en haar klanten aanzienlijk versterkt.

DevOps is gebaseerd op best practices en is onderbouwd in verschillende onderzoeken en geprezen in customer stories.

DevOps wordt meestal gecombineerd met de Scrum en Kanban werkwijze én is essentieel voor adequaat Agile Solution / Product Management.

Wilt u meer weten en onze beschikbaarheid opvragen?

Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak. Contacteer ons>