Tag: devops

Stop Starting, Start Finishing met DevOps

Waarom DevOps?! DevOps staat voor Development & Operations. Het is een denk- en werkwijze met (technische) hulpmiddelen voor en door agile IT teams. DevOps heeft als doel om de interactie in het waarde creatie proces drastisch te verbeteren. Het realiseren van een zogenoemde Continuous Delivery Pipeline (CDP) is daarin een essentieel instrument. Met een goed werkende en geautomatiseerde Read More …