Tag: cspo

Product Owner

De √©√©n noemt het een Business Analyst, de ander een Product Champion, een Informatie Analyst, een Product Manager, een Solutions Manager of bijvoorbeeld een Architect.¬†Gemeenschappelijk is echter dat de rol helpt om slagvaardig een vertaalslag te maken van de (business)behoeftes naar zinvolle IT oplossingen die passen binnen de bedrijfsvisie en de gestelde bedrijfsmiddelen. Het is Read More …