Harten Winnen

Het winnen van anderen voor het resultaat dat je voor ogen hebt is niet altijd eenvoudig. In dit artikel geef ik je een aantal concrete tips voor het ‘winnen van harten’.

Vind balans

Ik zie dat veel mensen ten koste van de relatie omtrent de ander op het einddoel af gaan. Dat is een uitstekend concept voor een korte termijn relatie.

Wanneer je voor een duurzame relatie en einddoel wilt gaan, kies er dan voor om de relatie en het einddoel in balans te houden.

Sta open voor nieuwe inzichten. Dat doe je bijvoorbeeld om anderen de ruimte te geven door te luisteren, te betrekken en te onthullen. Je bereikt dan samen meer met minder energie.

Bewustzijn

Wees ervan bewust hoe je de ander wilt winnen voor het idee. Ga je de ander overreden, inspireren of anders…

Kies je ervoor om te overreden, bedenk dan dat dit niet effectief zal zijn indien je niet wordt gezien als een gerespecteerd persoon (expert), niet voor rede vatbaar bent, zwakke argumenten hebt en je bijvoorbeeld niet openstaat voor tegenargumenten!

Door te inspireren is dan een beter alternatief om de ander voor je idee te winnen. Vertel bijvoorbeeld enthousiast over gemeenschappelijke waarden, interesses en ’schilder’ samen een betere toekomst. Bedenk daarbij dat de ander niet echt geïnspireerd zal worden als je zelf niet echt gelooft in het idee, de ander je wantrouwt, je ego-centrisch bent of omdat de ander wordt belemmerd door heftige emoties en dus nog niet kan luisteren.

Harten winnen is dan ook niet eenvoudig. Iedere situatie is anders en je zal daarop moeten inspringen. Daarbij is het essentieel dat jouw persoonlijke stijl vaardig, in balans en consequent worden toegepast. Denk daarbij aan je uitstraling, lichaamstaal, stemklank, volume en uiteraard een boodschap in context.

Ik wens je heel veel plezier en succes toe met het ‘winnen van harten’!

Bertrand de Neve

 

logo without people