DevOps

Dicht de kloof tussen ontwikkeling en gebruikers

DevOps is ‘trendy’ maar wat is het precies?

DevOps (een afkorting voor ‘Development and Operations’) is een ontwikkelingsaanpak die op basis van de LEAN en AGILE principes het innovatie- en ondersteuningsproces van software producten organiseert. Het streeft daarbij naar een optimale efficiency en effectiviteit. De aanpak is afgestemd op hedendaagse technieken én de mens. De mens in het bijzonder met haar vermogen tot interactie, creativiteit, inzet én kwaliteit. De 'techniek' wordt in DevOps ingezet voor het automatiseren van repeterende activiteiten die weinig waarde toevoegen voor de gebruikers. Repeterende activiteiten zoals het compileren van software, het testen ervan en bijvoorbeeld het distributieproces naar de gebruikers.

DevOps is niet vastomlijnd en ze is er dan ook in vele varianten. Een DevOps werkwijze dient goed te worden afgestemd op uw (beoogde) bedrijfscultuur, uw markt en alledaagse processen en uitdagingen! DevOps is dan ook een strategisch instrument en zeker geen technisch feestje voor uw ICT afdeling!

 

change advert low

 

Wilt u meer weten?

Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak.

 Contact ons >

Bronnen en inspiratie: 
Agile Software Requirements by D. Leffingwell
Vertrouwen werkt door P. Voortman
LEAN Start up by E. Ries
Agile Product Management with Scrum by R. Pichler
Essentialism by G. McKeown
GitHub.com, seleniumhq.org, jenkins-ci.org, ant.apache.org
DevOps by Wiley Brand
Tegenvallende resultaten zijn gelukkig geen garantie voor de toekomst door B. de Neve
De Product Owner door B. de Neve
Scrum Introductie Workshop door S. de Vries en B. de Neve.